Home › Dịch vụ sửa chữa › Sửa điều hòa

Full: Mã Lỗi Điều Hoà Gree Âm Trần P2 - Nguyên Nhân Và Cách Sửa

➤ Bảng mã lỗi điều hòa Gree Cassette âm trần Gas R410

Mã lỗi

Lỗi

Nguyên nhân

Mô tả

E0

Lỗi bơm

Lỗi bơm

Nếu bảo vệ tràn nước không thể tự mất đisau 2 tiếng, hệ thống sẽ hiểu là lỗi của bơm nước.

 Hệ thống sẽ dừng hoạt động và không tự hoạt động lại.

E1

Bảo vệ áp suất cao

Công tắc áp suất cao

Khi dàn nóng phát hiện công tắc áp suất cao ngắt trong 3 giây liên tiếp, bảo vệ áp suất cao sẽ xảy ra.

Tất cả tải( trừ van 4 ngã ở chế độ sưởi ) sẽ được tắt.

Trong trường hợp này, tất cả các nút và các tín hiệu điều khiển từ xa, trừ nút ON/OFF sẽ bị vô hiệu và không thể tự động phục hồi.

E2

Bảo vệ đóng băng

Cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi của dàn lạnh

Xảy ra khi nhiệt độ bay hơi thấp hơn nhiệt độ bảo vệ.

Giá trị sau khi thiết bị đã được chạy trong một khoảng thời gian ở chế độ lạnh hoặc chế độ khô, máy sẽ báo cáo lỗi này, trong trường hợp này máy nén và động cơ quạt dàn nóng sẽ dừng lại.

Máy sẽ không chạy cho đến khi nhiệt độ bay hơi cao hơn nhiệt độ bảo vệ. máy nén dừng lại trong 3 phút

E3

Bảo vệ áp suất thấp

Công tắc áp suất thấp

Nếu nó được phát hiện trong vòng 30 liên tiếp công tắc áp suất thấp sẽ ngắt dưới hình thức on hoặc trạng thái chờ, máy sẽ báo bảo vệ áp suất thấp.

 Nếu lỗi xảy ra liên tiếp 3 lần trong vòng 30 phút, máy có thể không được tự động phục hồi. Nếu hệ thống báo thiếu gas trong vòng 10 phút sau khi khởi động thiết bị, máy sẽ ngừng hoạt động.

Nếu lỗi xảy ra liên tiếp 3 lần, máy sẽ không thể tự động phục hồi Nếu hoạt động ở chế độ thu hồi ga, E3 sẽ hiển thị.

Khi nào thoát khỏi chế độ này, mã sẽ biến mất.

E4

Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén cao

Nhiệt độ đầu đẩy máy nén cao

Xảy ra khi nhiệt độ đầu đẩy cao hơn nhiệt độ bảo vệ. Nếu việc bảo vệ xảy ra hơn 6 lần, các thiết bị có thể không được tự động phục hồi.

E6

Lỗi tín hiệu

Đường truyền tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh

Dàn nóng không nhận được tín hiệu của dàn lạnh, sự cố tín hiệu sẽ được hiển thị.

E9

Bảo vệ nước tràn

Công tắc mực nước

Nếu công tắc mực nước bị ngắt trong 8 giây, hệ thống bảo vệ nước tràn sẽ hoạt động. Trong trường hợp này, tăt máy và chỉnh lại công tắc để loại bỏ sự cố này

F0

Sự cố cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh

Cảm biến nhiệt độ môi

trường dàn lạnh

Nếu cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh bị hở mạch hoặc ngắn mạch trong 5 giây thìsự cố cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh sẽ hiển thị.

Thiết bị có thể tự động hoạt động trở lại nếu sự cố được khắc phục.

Nếu sự cố cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh xảy ra ở chế độ quạt thì mã lỗisẽ hiển thị còn dàn lạnh vẫn hoạt động bình thường

F1

Sự cố cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi

Cảm biến nhiệt độ dàn bay

hơi

Nếu cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi bị hở mạch hoặc ngắn mạch trong 5 giây thìsự cố cảm biến nhiệt độ dàn bay hơisẽ hiển thị. Thiết bị có thể tự động hoạt động trở lại nếu sự cố được khắc phục.

Nếu sự cố cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi xảy ra ở chế độ quạt thì mã lỗisẽ hiển thị còn dàn lạnh vẫn hoạt động bình thường

F2

Sự cố cảm biến nhiệt độ dàn ngưng tụ

Cảm biến nhiệt độ dàn

ngưng tụ

Nếu cảm biến nhiệt độ dàn ngưng tụ bị hở mạch hoặc ngắn mạch trong 5 giây thìsự cố Cảm biến nhiệt độ dàn ngưng tụ sẽ hiển thị. Thiết bị có thể tự động hoạt động trở lại nếu sự cố được khắc phục.

 Nếu sự cố Cảm biến nhiệt độ dàn ngưng tụ xảy ra ở chế độ quạt thì mã lỗisẽ hiển thị còn dàn lạnh vẫn hoạt động bình thường

F3

Sự cố cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng

Cảm biến nhiệt độ môi

trường dàn nóng

Nếu cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng bị hở mạch hoặc ngắn mạch trong 5 giây thìsự cố cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng sẽ hiển thị.

 Thiết bị có thể tự động hoạt động trở lại nếu sự cố được khắc phục.

Nếu sự cố cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng xảy ra ở chế độ quạt thì mã lỗisẽ hiển thị còn dàn lạnh vẫn hoạt động bình thường

F4

Sự cố cảm biến nhiệt độ đầu nén

Cảm biến nhiệt độ đầu nén

Nếu cảm biến nhiệt độ đầu nén bị hở mạch hoặc ngắn mạch trong 5 giây sau khi máy nén hoạt động 3 phút thìsự cố cảm biến nhiệt độ đầu nén sẽ hiển thị.

Thiết bị có thể tự động hoạt động trở lại nếu sự cố được khắc phục.

Nếu sự cố cảm biến nhiệt độ đầu nén xảy ra ở chế độ quạt thì mã lỗi sẽ hiển thị còn dàn lạnh vẫn hoạt động bình thường

F5

Sự cố cảm biến nhiệt độ trên điều khiển có dây

Điều khiển có dây

Nếu cảm biến của điều khiển có dây hở mạch hoặc ngắn mạch trong 5 giây, thì sự cố cảm biến nhiệt độ trên điều khiển có dây sẽ hiển thị

H3

Bảo vệ quá tải máy nén

Công tắc quá tải máy nén

Nếu phát hiện quá tải trong vòng 3 giây thì thiết bịsẽ hiển thị bảo vệ quá tải.

Nếu lỗi xảy ra liên tục 3 lần thì thiết bịsẽ không thể tự hoạt động lại.

H4

Bảo vệ quá tải

Nhiệt độ dàn ngưng tụ, nhiệt độ dàn bay hơi quá cao.

Xảy ra khi dàn nóng phát hiện nhiệt độ đường ống cao hơn nhiệt độ bảo vệ, thiết bịsẽ báo bảo vệ quá tải.

Máy sẽ không tự động hoạt động trở lại cho đến khi nhiệt độ đường ống thấp hơn nhiệt độ bảo vệ.

Máy nén sẽ dừng lạisau 3 phút. Nếu bảo vệ xảy ra hơn 6 lần thì hệ thống không thể tự động phục hồi.

Bảng mã lỗi điều hòa Gree âm trần

Xem thêm bảng mã lỗi điều hòa Gree âm trần P1 tại đây ?

Chúc bạn thành công !