Home › Dịch vụ sửa chữa › Sửa điều hòa

Mã lỗi điều hòa trung tâm Media VRV mới nhất

Việc sử dụng bất cứ một dòng điều hòa từ dân dụng hoặc công nghiệp nào cũng vậy ,cũng đều có những hư hỏng nhất định sau một thời gian dài sử dụng.Vậy làm thế nào bạn có thể tự kiểm tra và sửa chữa được những lỗi hư hỏng một cách nhanh nhất,bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo chi tiết bảng mã lỗi điều hòa Media VRV được chúng tôi tổng hợp một cách chi tiết qua bài viết sau.

☀ Mã lỗi dàn nóng Media VRV loại V4:

E0 – Lỗi giao tiếp giữa các dàn nóng Chỉ hiển thị trên dàn phụ.

E1 – Lỗi thứ tự pha Hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

E2 – Lỗi giao tiếp giữa dàn nóng chính và dàn lạnh hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

E4 – Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn nóng hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

E8 – Lỗi địa chỉ dàn nóng hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

E9 – Lỗi điện áp nguồn hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

H0 – Lỗi giao tiếp giữa DSP và 780.034 hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

H1 – Lỗi giao tiếp giữa 9177 và 780.034 hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

H2 – Giảm số dàn nóng Chỉ hiển thị trên dàn nóng.

H3 – Tăng số lượng dàn nóng Chỉ hiển thị trên dàn nóng.

P0 – Bảo vệ máy nén biến tần hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

P1 – Bảo vệ áp suất cao hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

P2 – Bảo vệ áp suất thấp hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

P3 – Bảo vệ quá dòng máy nén hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

P4 – Bảo vệ quá nhiệt ống xả máy nén hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

P5 – Bảo vệ nhiệt độ cao dàn ngưng tụ hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

P6 – Bảo vệ mô-đun biến tần hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

P7 – Bảo vệ quá dòng số 1 máy nén không đổi hiển thị trên tất cả các dàn nóng.

P8 – Bảo vệ dòng cao máy nén không đổi số 2 hiển thị trên dàn nóng 14/16HP

Dàn nóng V4 Mã lỗi hệ thống điều khiển trung tâm:

H3 – Lỗi tăng dàn nóng phụ (Chỉ hiển thị trên dàn chính)

H2 – Lỗi giảm dàn nóng phụ (Chỉ hiển thị trên dàn chính)

H1 – Lỗi giao tiếp

Ef – Sự cố khác

E4t4 – Sự cố cảm biến nhiệt độ môi trường hoặc đường ống

E3 – Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường hoặc đường ốngı

E2 – Lỗi cảm biến

E1 – Lỗi hoặc thiếu pha trong pha

E0 – Lỗi giao tiếp

Pf – Các biện pháp bảo vệ khác

Pe – Cân Bằng Dầu

Pd – Dầu hồi

Pa – Bảo vệ rã đông

P8 – 3. Bảo vệ dòng máy nén

P7 – 2. Bảo vệ dòng máy nén

P5 – Bảo vệ nhiệt độ cao của bình ngưng

P4 – Bảo vệ nhiệt độ đầu ra của máy nén

P3 – Bảo vệ dòng máy nén biến tần

P2 – Bảo vệ áp suất thấp

P1 – Bảo vệ áp suất cao

P0 – Bảo vệ máy nén biến tần

Mã lỗi điều hòa Media VRV

☀ Mã lỗi dàn nóng Media VRV loại  V4 Plus :

E0 – Lỗi giao tiếp giữa các dàn nóng

E1 – Lỗi trình tự pha

E2 – Lỗi giao tiếp giữa dàn nóng và dàn lạnh

E4 – Sự cố cảm biến nhiệt độ môi trường hoặc đường ống

E8 – Lỗi cài đặt địa chỉ dàn nóng

E9 – Lỗi điện áp

H0 – Lỗi giao tiếp giữa IR341 và 780034

H1 – Lỗi giao tiếp giữa 0537 và 780034

H2 – Lỗi giảm dàn nóng phụ

H3 – Lỗi tăng dàn nóng phụ

H4 – Nếu P6 được hiển thị 3 lần trong vòng nửa giờ, H4 sẽ được hiển thị.

H5 – Nếu P2 được hiển thị 3 lần trong nửa giờ, H5 sẽ được hiển thị.

H6 – Nếu P4 xảy ra 3 lần trong 100 phút.

H9 – Nếu P9 xảy ra 3 lần trong 30 phút, xem P9.

H7 – Số dàn lạnh không khớp nhau.

P0 – Bảo vệ nhiệt độ máy nén biến tần

P1 – Bảo vệ áp suất cao

P2 – Bảo vệ áp suất thấp

P3 – Bảo vệ dòng máy nén biến tần

P4 – Bảo vệ nhiệt độ đầu ra của máy nén

P5 – Bảo vệ nhiệt độ cao của bình ngưng

P6 – Bảo vệ mô-đun biến tần

P7 – 1. Bảo vệ dòng máy nén không đổi

P8 – 2. Bảo vệ dòng máy nén không đổi

P9 – Bảo vệ mô-đun quạt

L0 – Bảo vệ mô-đun biến tần

L1 – Nguồn điện một chiều điện áp thấp

L2 – Nguồn điện một chiều điện áp cao

L4 – lỗi MCE

L5 – Bảo vệ tốc độ không

L7 – Lỗi trình tự pha

L8 – Tần số là 15 Hz tại một thời điểm. số dư

L9 – Bảo vệ: Nếu thay đổi tốc độ được đặt theo tốc độ tức thời là & gt; 15Hz