Home › Dịch vụ sửa chữa › Sửa điều hòa

Mã lỗi điều hòa LG VRF Multi đầy đủ nhất

Với những mã lỗi mới nhất được trung tâm chúng tôi cập nhật sẽ giúp bạn có những bước kiểm tra và sửa chữa những lỗi hư hỏng một cách nhanh nhất mà điều hòa LG VRF đang gặp phải.Bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo chi tiết các mã lỗi điều hòa trung tâm LG VRF qua bài viết sau đây.

☀ Bảng mã lỗi điều hòa Multi LG VRF mới nhất.

CH 01 – Lỗi cảm biến xung quanh dàn lạnh

CH 02 – Lỗi cảm biến đầu vào đường ống dàn lạnh

CH 06 – Lỗi cảm biến đầu ra đường ống dàn lạnh

CH 03 – Lỗi Giao Tiếp Giữa Dàn Lạnh Và Điều Khiển Từ Xa

CH 04 – Trục trặc bơm thoát nước

CH 05 – Dàn lạnh – Lỗi giao tiếp dàn nóng

CH 07 – Không phải dàn lạnh nào cũng hoạt động cùng một chế độ trên máy HP

CH 09 – Lỗi EEPROM dàn lạnh

CH 10 – Động cơ quạt BLDC dàn lạnh bị trục trặc

CH 11 – Lỗi giao tiếp dàn lạnh

CH 21 – Lỗi IPM biến tần PVB (xuất hiện dưới dạng 211 trên VRF Master, 212 trên Slave 1, 213 trên Slave 2, 214 trên Slave 3)

CH 22 – Lỗi quá dòng đầu vào AC (xuất hiện dưới dạng 211 trên VRF Master, 212 trên Slave 1, 213 trên Slave 2, 214 trên Slave 3)

Xem thêm: Mã lỗi điều hòa LG inverter tại đây ?

CH 23 – Inv Compressor Điện áp thấp DC Link (xuất hiện dưới dạng 211 trên thiết bị VRF Master, 212 trên Slave 1, 213 trên Slave 2, 214 trên Slave 3)

CH 24 – Cột áp đầu ra máy nén quá cao (Dàn nóng chính 24, Slave1 109, Slave2 140 Slave3 153)

CH 25 – Điện áp đầu vào cao hoặc thấp

CH 26 – Lỗi hoạt động đầu tiên của Inv Compressor (Master 261, Slave1 262, Slave2 263, Slave3 264)

CH 27 – Lỗi PSC

CH 43 – Lỗi cảm biến áp suất cao (Master 431, Slave1 432, Slave2 433, Slave3 434)

CH 44 – Lỗi cảm biến xung quanh dàn nóng (Master 441, Slave1 442, Slave2 443, Slave3 444)

CH 45 – Cảm biến đường ống ngưng tụ bị lỗi (Master 451, Slave1 452, Slave2 453, Slave3 454)

CH 46 – Điện trở nhiệt độ hút của máy nén bị lỗi

Mã lỗi điều hòa LG VRF

Mã lỗi điều hòa LG VRF

CH 47 – Constant1 Lỗi cảm biến nhiệt độ đường ống đầu ra của máy nén (Master 471, Slave1 472, Slave2 443, Slave3 474)

CH 48 – Lỗi cảm biến nhiệt độ đường ống đầu ra của máy nén liên tục 2 (Master 481, Slave1 482, Slave2 483, Slave3 484)

CH 49 – Cảm biến nhiệt độ IPM dàn nóng bị lỗi

CH 50 – Lỗi kết nối pha dàn nóng (Master 501, Slave1 502, Slave2 503, Slave3 504)

CH 51 – Thừa công suất

CH 52 – Lỗi giao tiếp giữa PCB biến tần và PCB chính (Master 521, Slave1 522, Slave2 522, Slave3 523)

CH 53 – Lỗi giao tiếp giữa bo mạch chính dàn lạnh và dàn nóng

CH 54 – Các kết nối pha bị thiếu hoặc sai thứ tự (Master 541, Slave1 542, Slave2 543, Slave3 544)

CH 57 – Lỗi giao tiếp giữa PCB chính và PCB biến tần (Master 571, Slave 572, Slave2 573, Slave3 574)

CH 59 – Lỗi kết nối Plus (Master 591, Slave1 592, Slave2 593, Slave3 594)

CH 60 – Lỗi EEPROM PCB biến tần (Master 601, Slave1 602, Slave2 603, Slave3 604)

CH 61 – Tải nhiệt độ cảm biến đường ống bình ngưng

CH 62 – Cảm biến tản nhiệt quá nóng

CH 65 – Hở hoặc ngắn mạch cảm biến tản nhiệt

CH 67 – Quạt dàn nóng bị khóa (Master 671, Slave1 672, Slave2 673, Slave3 674)

CH 69 – Lỗi cảm biến CT máy nén 1 liên tục (Master 691, Slave1 692, Slave2 693, Slave3 694)

CH 70 – Lỗi cảm biến CT máy nén 2 tĩnh (Master 701, Slave1 702, Slave2 703, Slave3 704)

CH 73 – Lỗi dòng điện đột biến đầu vào AC (Master 731, Slave1 732, Slave2 733, Slave3 734)

CH 75 – Lỗi cảm biến Fan CT (Master 751, Slave1 752, Slave2 753, Slave3 754)

CH 76 – Lỗi điện áp cao liên kết quạt DC (Master 761, Slave1 762, Slave2 763, Slave3 764)

CH77 – Lỗi quá dòng quạt (Master 771, Slave1 772, Slave2 773, Slave3 774)

CH 79 – Lỗi khởi động ban đầu của quạt (Master 791, Slave1 792, Slave2 793, Slave3 794)

CH 86 – Lỗi EEPROM PCB chính (Master 861, Slave1 862, Slave2 863, Slave3 864)

CH 87 – Fan PCB EEPROM thất bại (Master 871, Slave1 872, Slave2 873, Slave3 874)

CH 104 – Lỗi giao tiếp giữa các dàn nóng (Master 11- & gt; 041, Slave1 12- & gt; 042, Slave2 13- & gt; 043, Slave3 14- & gt; 044)

CH 105 – Lỗi giao tiếp giữa PCB quạt và PCB biến tần (Master 11 – & 051, Slave1 12 – 05 052, Slave2 13- & 053, Slave3 14 – 05 054)

CH 106 – Lỗi IPM quạt dàn nóng PCB

CH 107 – Lỗi điện áp thấp liên kết quạt DC (Master 11 – 07 071, Slave1 12 – 07 072, Slave2 13 – 07 073, Slave3 14 – 07 074)

CH 113 – Dàn nóng Cảm biến nhiệt độ ống lỏng (bình ngưng) bị lỗi (Master 11- 131 131, Slave1 12 – 132 132, Slave2 13 – 133 133, Slave3 14 – 134 134)

CH 115 – Lỗi cảm biến nhiệt độ đầu ra dàn lạnh subcool (Master 11 – & gt; 151, Slave1 12 – & gt; 152, Slave2 13- & gt; 153, Slave3 14 – & gt; 154

CH 173 – Quá dòng máy nén hằng số dàn nóng1 (Master 11 – 73 731, Slave1 12 – 7 732, Slave2 13 – 7 733, Slave3 14 – 73 734)

CH 174 – Quá dòng máy nén hằng số dàn nóng2 (Master 11 – 74 741, Slave1 12 – 74 742, Slave2 13 – 74 743, Slave3 14 – 74 744)

CH 182 – Lỗi giao tiếp PCB chính của Dàn nóng Chính với PCB phụ

CH 184 – Lỗi cảm biến nhiệt độ đường ống bù dầu (Master (11-841), Slave1 (12-842), Slave2 (13-843), Slave3 (14-844)

CH 185 – Lỗi cảm biến nhiệt độ đường ống bù dầu (Master (11-851), Slave1 (12-852), Slave2 (13-853), Slave3 (14-854)

CH 186 – Lỗi cảm biến nhiệt độ đường ống bù dầu (Master (11-861), Slave1 (12-862), Slave2 (13-863), Slave3 (14-864)

CH 193 – Nhiệt độ tản nhiệt PCB của quạt cao (Master 11 – 93 931, Slave1 12- 9 932, Slave2 – 9 933, Slave3 14- 93 934)

CH 194 – Lỗi cảm biến nhiệt độ tản nhiệt PCB của quạt (Master 11 – 94 941, Slave1 12 – 94 942, Slave2 13 – 94 943, Slave3 14 – 94 944)

CH 242 – Lỗi kết nối.

Chúc bạn thành công.